Antoine Calbet

1860 – 1942

Pařížský malíř a ilustrátor, žák slavného Alexandra Cabanela a člen Society Antoine Calbet, přítel a spulupracovník Luďka Marolda. Zejména na přelomu století byl Calbet velice ceněn jako malíř žánrů, po 2. světové válce upadl v částečné zapomnění, ale v posledních letech byl znovu objeven. Velký podíl na tom má činnost historika umění Serge Wasersztruma, který zpracovává kompletní soupis díla tohoto malíře.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?