Antonín Procházka

1882 – 1945

Antonín Procházka patří do generace rané moderní české malby počátku 20. století. studoval na Umprum i Akademii v Praze, účastnil se obou výstav skupiny Osma a záhy se začal věnovat moderní malbě - od počáteční expresionisticky laděné tvorby přešel ke kubisticky laděné etapě a zhruba v polovině 20. let se přiklonil k neoklasicismu. Vždy se věnoval zátiší, krajině i figurální tvorbě, později experimentoval s různými technikami a začal také pracovat jako sochař.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?