Beneš Knupfer

1844 – 1910

Český malíř 2. poloviny 19. století, představitel pozdního romantismu,jehož umělecké zaměření se vyprofilovalo již za studií v Mnichově, kde se pod vlivem tzv. Mnichovské školy zaměřil na zobrazování mořských živlů. Řadu let žil také v Římě, kde se úspěšně prosadil. Později se stal členem skupiny Vídeňské secese a dokonce sám císař Franz Josef si za velký obnos zakoupil jeho dílo souboj Tritonů. V Čechách byl však oblíben méně - autorova výstava v Praze v roce 1910 se setkala s posměchem, což senzitivního umělce ranilo natolik, že spáchal sebevraždu skokem do moře.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?