Constant Troyon

1810 – 1865

Významný představitel barbizonské školy, nositel řádu Čestné legie a oblíbenec Napoleona III.

Barbizonská škola, která vycházela ze syntézy romantismu a realismu ovlivnila malířovu paletu po celou dobu jeho aktivní umělecké činnosti. Troyon byl častým účastníkem pařížských Salonů (poprvé v roce 1833), charakteristickým prvkem jeho malby je zobrazování skotu v krajině v protisvětle svítání nebo západu slunce. Většina jeho děl se vyznačuje nízko položeným horizontem, inspirovaným holandskou krajinomalbou 17. a 18. století, zejména dílem van Goyenovým.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?