David Teniers

1610 – 1690

Antverpský malíř světového významu David Teniers ml. se proslavil žánrovými obrazy ze života měšťanů a sedláků. Nevyhýbal se ani zobrazování scén z polosvěta tuláků, žebráků a cikánů. Již jako proslulý malíř se stal v roce 1651 dvorním malířem a ředitelem obrazárny rakouského císaře Leopolda Viléma v Bruselu. Velkým obdivovatelem Teniersova díla byl i španělský král Filip IV,. který nechal zbudovat celou galerii pro malířova díla.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?