František Kaván

1866 – 1941

František Kaván patřil k vůdčím osobnostem Mařákovců a spolu se svými spolužáky, zejména Antonínem Slavíčkem a Otakarem Lebedou položil základy realistického krajinářství v našich zemích. Po krátkém symbolistickém období se po roce 1905 soustředil na plenérovou krajinomalbu s důrazem na věrohodné vystižení atmosférických jevů v krajině. Jeho dílo je spjaté s rodným krajem - zachycoval především oblast Krkonoš, maloval ale i Vysočinu a Železné hory.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?