Hugo Boettinger

1884 – 1934

Hugo Boettinger se řadí do generace české malby počátku 20. století. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole i Akademii v Praze a ve své tvorbě se nejčastěji zabýval figurálními náměty, patří k představitelům naturalistického akademismu. Byl přítelem T.F. Šimona a členem spolků Mánes a Hollar.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?