Hugo Ullik

1838 – 1881

Významný krajinář na pomezí romantismu a realismu

Absolvent pražské akademie u prof. Maxmiliána Haushofera, nejprve se věnoval alpským motivům, později proslul živou malbou konkrétních lokalit, zejména  hradů.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?