Jan Bauch

1898 – 1995

Významný český malíř, sochař a ilustrátor 20. století s originálním výtvarným projevem, žák Maxe Švabinského. Od roku 1926 člen SVU a spolku Mánes. Byl ovlivněn jak domácími spoluautory a přáteli (Kremlička aj.), tak poznáním tehdy avantgardního francouzského umění. Postupně dospěl k osobitému expresivnímu zobrazení.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?