Jan Wouwerman

1629 Haarlem – 1666 Haarlem

Zařazován k malířům zlatého věku Holandska

Náležel ke slavné malířské rodině - otec Pauwels i bratři Philips a Pieter byli vyhledávanými krajináři. Nejčastěji u nich nalezneme výjevy ze života pasáků, žánrové scény odpočinku jezdců v krajině či motivy s koňmi. Tyto obrazy si v dalších stoletích oblíbila zejména německy hovořící aristokracie, a proto i dnes nacházíme obrazy Wouwermanů ve šlechtických sbírkách západní a střední Evropy.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?