Johann Heinrich Roos

1631 Ottenburg – 1685 Frankfurt a. M.

Autor patří mezi nejproslulejší evropské malíře zvířeny 17. století

Narozen v době třicetileté války, byl pokřtěn osobně Martinem Lutherem. Pobýval a umělecky se vzdělával nejprve v Amsterodamu, rozhodující pro jeho tvorbu byl ale pobyt v Benátkách, kde si osvojil naturalistické barokní pojetí malby. Roos se v rámci syntézy obou vlivů věnoval tvorbě zátiší, portrétů i biblických scén - největší proslulosti pak dosáhl v zobrazování fauny a flory. Závěr života prožil obklopen slávou ve Frankfurtu nad Mohanem.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?