Karel Klár

1866 – 1916

Český malíř, krajinář čerpající motivy z Itálie, Švýcarska a Španělska. Ve své tvorbě vycházel z tradice evropské krajinomalby 19. století, byl však ovlivněn i impresionismem francouzským, který poznal za pobytu v Paříži, kde působil jako restaurátor v Louvru. 

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?