Rudolf Kremlička

1886 – 1932

Jeden z nejpozoruhodnějších českých malířů 1. třetiny 20. století. Vystudoval pražskou Akademii u prof. Schwaigera, intenzivně vnímal odezvy francouzského impresionismu, což bylo následně umocněno pobytem v Paříži, kde pod vlivem francouzského prostředí došel k osobitému výtvarnému projevu a prosadil se jako vynikající malíř ženského těla. Člen skupiny Tvrdošíjných, zasazoval se o individualizaci uměleckého projevu v českém malířství.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?