Václav Brožík

1851 – 1901

Vynikající český malíř 19. století, prošel studiem v Praze, Drážďanech, Mnichově a zejména v Paříži, kde dosáhl nejvyšších možných uměleckých met. Jeho vyprofilování coby malíře historických scén a výjevů bylo dáno do značné míry dobou vrcholícího národního obrození a sám Brožík bývá počítán k erbovním postavám tzv. Generace Národního divadla a období historicismu vůbec.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?