Vincenc Beneš

1873 – 1979

Významný představitel generace malířů první poloviny 20. století, žák Vlaha Bukovace (stejně jako např. E. Filla, B. Kubišta, B. Feigl..). Od roku 1920 vznikají Benešovy významné kuboexpresionistické obrazy, po první světové válce se od kubismu odvrací, pracuje s malířským odkazem Ant. Slavíčka a navazuje na tradici moderní francouzské malby.

Díla (0)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?