Milovníci umění  mohli  od 6. 10. 2017 do 6. 1. 2018 v Jízdárně Pražského hradu navštívit jednu z nejkrásnějších výstav posledních let . Pod názvem "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené", ji pořádala Kancelář prezidenty republiky, Správa Pražského hradu a SVU Mánes. 

Bylo zde představeno  více jak 400 skvostných uměleckých děl českého vrcholného malířství. Galerie Petra Brandla zapůjčila na tuto výstavu též několik obrazů, mezi nimi i dílo Autoportrét znovuobjeveného malíře Oskara Brázdy z roku 1924. Malíř byl na výstavě zastoupen i dalším slavným obrazem Hraběnka Amelie Posse vytvořeným roku 1913. 

Obrazy Oskara Brázdy coby představitele římské secese dnes můžeme spatřit v řadě státních sbírek Itálie včetně Národní galerie moderního umění v Římě. Souběžně byl jeho obraz Angelina z roku 1922  vystaven na velké výstavě italských portrétistů ve slavném městě malířů Anticoli Corrado v Muzeu moderního umění. Stal se i poutačem celé výstavy a byl otištěn na pozvánce k vernisáži.

Oskar Brázda: Angelina, Civico Museo d´Arte moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?