Významný malíř italského baroka Pier Francesco Cittadini se narodil v roce 1613 v Miláně, kde se vyučil malířství u jednoho z hlavních představitelů lombardské malby Daniele Crespiho (1598 – 1630). 

Po vypuknutí morové epidemie, která zachvátila Miláno, odešel Cittadini v roce 1630 do Bologni, kde ho již provázela pověst nadaného a schopného umělce. Byl přijat do dílny tehdy již nejslavnějšího boloňského malíře Guida Reniho (1575 – 1642), kde tvořil s dalším neméně slavným malířem Simone Cantarinim (1612 – 1648). 

Přibližně od čtyřicátých let se Cittadini osamostatnil a začal přijímat zakázky od domácí aristokracie i kléru. Rozmanitost námětů, které umělec volil, mu umožnily rozvinout své malířské nadání ve všech polohách a jeho mythologická i sakrální témata, často s náročnou kompozicí, představovala ústřední proud jeho tvorby. 

O umělcově životě víme, že se v Bologni oženil a se svou ženou Julií Ballarini měl více jak 20 dětí, z nichž tři pokračovaly v otcových šlépějích jako malíři. V roce 1650 odešel Cittadini na čas do Říma, kde úspěšně maloval žánrové barokní scény a podílel se i na freskové výzdobě římských paláců. V té době obdržel i zakázku od francouzského krále Ludvíka XIV. Po několikaletém římském pobytu se vrátil do Bologni jako ceněný malíř a pro svůj milánský původ si nesl celá léta přívlastek il Milanese, pod kterým jsou jeho práce označovány ve světových sbírkách dodnes. 

Cittadini zemřel v Bologni v roce 1681. Dnes je jeho dílo ceněno pro vytříbený malířský kolorit vycházející z tradice Reniho a Cantariniho tvorby, avšak v osobitém malířském projevu, který spočíval v technice nanášení barevných lazur na zřejmě ještě vlhký bolusový podklad, čímž docházelo k částečnému prolnutí barev a bolusu. 

Další barevné vrstvy již kladl umělec v ostrých konturách, které jsou právě typické pro jeho dílo po roce 1640. Rozměrné plátno umístěné v české sbírce s názvem Nalezení Mojžíše o rozměrech 117 x 158 cm znázorňuje biblickou scénu ze druhé kapitoly Exodu, podle které egyptský faraón přikázal usmrtit každého narozeného židovského chlapce. 

Mojžíšova matka proto dítě umístěné v košíku schovala v porostu na břehu Nilu, kde je objevila a zachránila faraónova dcera, která dítě předala hebrejským ženám. Originální Cittadiniho pojetí zachycuje vytříbenou malířskou formou téměř divadelní barvitou scénu tmavého pohoří na horizontu a po pravé straně obrazu hlouček překvapených žen v šerosvitu, které stojí mezi řekou a antickou architekturou. Jedna z nich se sklání k dítěti a v centrální poloze zobrazená faraónova dcera žehná rukou směrem k dítěti v plachetce na pokraji řeky. Malířem vytvořená barokní atmosféra stmívání, s účinkem světelných paprsků ozařujících tváře žen, je dramatickým vyvrcholením celé scény a svědčí o umělcově vybraném citu pro efekt. Vzácné dílo v české sbírce „Nalezení Mojžíše“ náleží nepochybně k vrcholným pracem Cittadiniho. Malba je provedena na původním nerentolovaném plátně s minimálními restaurátorskými zásahy a je ve velmi zachovalém stavu. 

Obraz je zmiňován před více jak 200 lety v katalogu obrazárny aristokratického rodu Hercolani z Bologni. Sbírka byla kolem roku 1820 rozprodána. V roce 2008 publikoval obraz v monografii malíře největší znalec Cittadiniho díla Massimo Pulini. Pier Francesco Cittadini il Milanese byl v posledních letech znovu doceněn jako jeden z největších mistrů italského baroka a jeho díla jsou dnes oprávněnou ozdobou světových galerií.

Nejznámější Cittadiniho díla:

 • San Pietro Celestino – Bologna, Pinacoteca Nazionale
 • Natura morta con frutti e dolci – Terst, Galleria Nazionale d'Arte
 • Svatý Jan – Dublin, National Gallery
 • Lot a jeho dcery – Dresden, Gemäldegalerie – Alte Meister
 • Ritratto di bambina con cagnolino – Parma, Galleria Nazionale
 • Klanění králů – Katar, soukromá sbírka
 • Diana e Atteone – Firenze, Galleria Pasti Bencini
 • Hagar s andělem – Dresden, Gemäldegalerie – Alte Meister
 • Útěk do Egypta – Moskva, Puškinovo muzeum

Literatura a prameny k obrazu Nalezení Mojžíše:

 • C. Giardini – La Collezione Hercolani nella Pinacoteca Civica di Pesaro (katalog výstavy – Pesaro 1992)
 • N. Roio – La scuola di Guido Reni (Modena 1992)
 • Marcello Oretti – Ms. B 109. c 42 (Bologna 1770) záznam o Cittadiniho obraze
 • Andrea Louis Ballardini – Il ritrovamento di Mose Pier Francesco Cittadini il Milanese (Bologna 2008)
 • Massimo Pulini (Accademia di Belle Arti di Bologna) Pier Francesco Cittadini (Arti Grafische Arta, Bologna 2008)
 • Univ. prof. Jan Knotek – Cittadini il Milanese a obraz Nalezení Mojžíše (Praha 2010)

Vlastníte umělecké dílo
a chcete ho prodat
v naší galeri?