Alfred Boucher

1850 – 1934

Francouzský sochař, přítel A. Rodina

V roce 1881 získal hlavní cenu na pařížském Salonu, kde vystavoval dílo La Piété Filiale, v roce 1900 pak hlavní cenu v oblasti sochařství na pařížské Světové výstavě. Poté působil dlouhou dobu ve Florencii, byl učitelem známé sochařky Camille Claudel, v roce 1902 založil ateliér La Ruche v pařížské čtvrti Montparnasse, který poskytl zázemí mnohým později velmi známým umělcům (A. Modigliani, Ch. Soutine, M. Chagall aj.).

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?