Hugo Ullik

1838 – 1881

Významný krajinář na pomezí romantismu a realismu

Absolvent pražské akademie u prof. Maxmiliána Haushofera, nejprve se věnoval alpským motivům, později proslul živou malbou konkrétních lokalit, zejména  hradů.

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?