Jan Zrzavý

1890 – 1977

Český malíř, grafik a ilustrátor, významný představitel meziválečné avantgardy. Studoval na VŠUP (prof. Emanuel Dítě), ale po dvou letech byl vyloučen a nadále se věnoval samostudiu. První samostatnou výstavu měl v roce 1918 v Topičově salonu v Praze. V meziválečných letech podnikl několik cest do Francie, ovlivnila jej i návštěva Itálie (první obrazy s motivy Benátek). Byl členem sdružení Sursum a skupiny Tvrdošíjní. Po válce působil jako profesor malby a účastnil se řady výstav, i když se jeho tvorba plně neshodovala s linií socialistického realismu. V roce 1965 mu byl udělen titul národního umělce.

Works (1)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?