Karel Klár

1866 – 1916

Český malíř, krajinář čerpající motivy z Itálie, Švýcarska a Španělska. Ve své tvorbě vycházel z tradice evropské krajinomalby 19. století, byl však ovlivněn i impresionismem francouzským, který poznal za pobytu v Paříži, kde působil jako restaurátor v Louvru. 

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?