Karel Svolinský

1896 – 1986

Významný český malíř, grafik a ilustrátor, je považován za tvůrce těsně spjatého s lidovou tvorbou a folklórem a označován za pokračovatele mánesovsko-alšovské tradice. 

Narodil se v Olomouci, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, byl členem spolků Mánes a Hollar. Je znám jako autor řady československých známek i některých bankovek, proslul jako ilustrátor knih o rostlinách - tyto kresby patří k nejlepším svého druhu a uznání došly i v zahraničí.

Works (1)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?