Karl Kaufmann

1843 – 1901

Rakouský krajinář  a malíř vedut, studoval na Vídeňské akademii, podnikl mnoho cest po evropských zemích, kde čerpal inspiraci. Většina jeho děl se nachází v soukromých sbírkách. Měl nevšední zvyk signovat svá díla pod různými pseudonymy (např. B. Lambert, Charles Marchand, C. Charpentier apod.)

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?