Leopold Heinrich Voscher

1830 – 1877

Rakouský malíř, vídeňský rodák, zaměřením krajinář a rytec. Studoval na Akademii ve Vídni u prof. A. Hansche. V jeho díle převládalo romantizující pojetí a snaha o zachycení atmosféry  alpských krajin s důrazem na detail, přikláněl se spíše k tradičnímu řešení malířské formy.

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?