Nicolas Lancret

1690 – 1743

Francouzský rokokový malíř žánrových scén

Proslul zejména skvělou schopností zachytit atmosféru francouzské společnosti za vlády vévody Orleánského. Jeho malby a rytiny jsou součástí stálých sbírek mnoha světových galerií.

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?