Oldřich Blažíček

1887 – 1953

Český malíř, studoval na VŠUP a Akademii v Praze, jeho tvorba zahrnuje širokou škálu námětů - proslul ale zejména jako krajinář a malíř architektonických interiérů. Velký vliv na jeho tvorbu měli krajináři Mařákovy školy, zejména Antonín Slavíček.

Works (0)

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?