Ewa Nemoudry

Jeune Cuisiniere

acrylic on canvas 35 x 25 cm, signed

Artist's work from the middle of the 1990s.

Dimensions
35 x 25 cm
Technique
acrylic on canvas
Dated
2001
Signed
yes
Experts opinions
Ewa Nemoudry (nar. 1957)

Všestranná a výrazná umělkyně původem z Polska, žijící a tvořící v Praze, silně ovlivněná francouzskou kulturou. Studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru architektury, interiéru a scénického výtvarnictví u prof. Josefa Svobody. Těžištěm její malby jsou ...

Do you own a piece of art and you wish to sell it in our gallery?